Μπωλ σαλάτας κραφτ με διάφανο καπάκι

SKU: 50000573-4 Category:

Κωδ. 50000684 Χωρητικότητα 500Ml | Καπάκι Κωδ. 50000685
Κωδ. 51000062 Χωρητικότητα 750Ml | Καπάκι Κωδ. 50000531
Κωδ. 50000573 Χωρητικότητα 1.100Ml | Καπάκι Κωδ. 50000595
Κωδ. 50000482 Χωρητικότητα 1.300Ml | Καπάκι Κωδ. 50000576