Σκεύη PET Sauce διάφανα με ενσωματωμένο καπάκι

Category:

Σκεύος μικρό διάφανο 60ml με ενσωματωμένο καπάκι Κωδ. 50000513
Σκεύος μικρό διάφανο 120ml με ενσωματωμένο καπάκι Κωδ. 50000063
Σκεύος μικρό διάφανο 180ml με ενσωματωμένο καπάκι Κωδ. 50000495