Αγορές – Πωλήσεις

Η GKM TRADE έχει την δυνατότητα:

  • Παροχής ανταλλακτικών πλυντηρίων
  • Αγοράς καινούριου ή μεταχειρισμένου πλυντηρίου
  • Πώλησης καινούριου ή μεταχειρισμένου πλυντηρίου
  • Ανταλλαγής καινούριου ή μεταχειρισμένου πλυντηρίου
  • Ενοικίαση καινούριου ή μεταχειρισμένου πλυντηρίου 
  • Απόσυρσης παλαιών πλυντηρίων